EMAS

EMAS je dobrovolným nástrojem ochrany životního prostředí, který byl vytvořen Evropskou unií za účelem řízení a sledování vlivu činností organizací na životní prostředí a zveřejňování informací formou environmentálních prohlášení.

Na těchto stránkách najdete seznam registrovaných organizací, požadavky na účast v programu a další podrobné informace pro výrobce, spotřebitele a ostatní zájemce.  

Agendu zajišťuje Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

CENIA_logo