Poplatky

 

Logo_ESV.png

Ekologicky šetrný výrobek

Ekologicky šetrná služba

Druh žadatele

Registrační poplatek

Recertifikační poplatek **

Registrační poplatek

Roční poplatek

Recertifikační poplatek **
Velké podniky* 20 000 Kč

2 000 Kč

10 000 Kč 5 000 Kč 2 000 Kč

Malé a střední podniky*

15 000 Kč

5 000 Kč

2 500 Kč

Mikropodniky*

10 000 Kč

 

Logo ECOLABEL

Ekoznačka EU

Druh žadatele

Registrační poplatek

Roční poplatek

Recertifikační poplatek **
Velké podniky* 9 000 Kč 15 000 Kč

 2 000 Kč

Malé a střední podniky *
a hospodářské podniky z rozvojových zemí

6 750 Kč

11 250 Kč

Mikropodniky*

3 750 Kč

 

Společnostem, které mají registraci EMAS, se sníží výše registračního a recertifikačního poplatku o 30 %. U podniků certifikovaných dle ISO 14001 se sníží výše registračního a recertifikačního poplatku o 15 %. Slevy nelze sčítat, platí pouze ta vyšší.

* Ve smyslu doporučení Komise č. 2003/361/ES
** Zahrnuje prodloužení licence při změně kritérií a rozšíření licence. Při prodloužení licence beze změny kriterií není poplatek účtován.